woensdag 7 juni 2017

Hermans mild over Vierdaagse (Besluitvorming was zorgvuldig)

Bron : Nieuwsbrief VierdaagseNijmegen.com
(Uit Gelderlander 2 oktober 2006)
De organisatie van de Vierdaagse treft geen blaam voor het dramatische verloop van de eerste en laatste wandeldag. De besluitvorming is zorgvuldig geweest.
Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het nog vertrouwelijke rapport van de onderzoekscommissie onder leiding van Loek Hermans, waarop deze krant de hand heeft weten te leggen.
Het is een mild rapport, waarin de Vierdaagseleiding geen harde verwijten over verkeerde beslissingen wordt gemaakt of grove nalatigheid wordt verweten.
De commissie komt wel met een reeks aanbevelingen voor veranderingen in de toekomst. Het Vierdaagsebestuur krijgt het advies een meteoroloog in de arm te nemen. En zonodig, bij hitte, hoge luchtvochtigheid en smog, een afstand als de 30 kilometer in te korten. Onder de slachtoffers bevonden zich verhoudingsgewijs vooral de langzamere en minder getrainde 30- kilometer lopers. Al eerder zag het openbaar ministerie in Arnhem geen reden voor een strafrechterlijk onderzoek. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, zag af van een eigen onderzoek.
De Commissie Hermans komt zeer waarschijnlijk morgen met haar rapport. De gemeente Nijmegen zal tegelijkertijd ook haar eigen evaluatie over het functioneren van de hulpdiensten presenteren.
Hermans heeft op verzoek van het bestuur van de Stichting De 4Daagse de beslissingen voorafgaand en rondom de afgelasting van de negentigste vierdaagse doorgelicht. Ook zijn driehonderd deelnemers aan de internationale wandelmars ondervraagd.
Op de eerste wandeldag, dinsdag 18 juli, werden veel wandelaars onwel. Tegen de avond werd duidelijk dat twee deelnemers overleden waren en nog vijf wandelaars in het ziekenhuis lagen.
De Commissie Hermans onderstreept dat het drama zich met name afspeelde op een klein deel van het traject: de Oosterhoutsedijk in Lent

 
Vijf factoren

De commissie wijst vijf factoren aan die ( al dan niet in combinatie) als verklaring gelden voor het drama van Vierdaagse- dinsdag. 
  1. Het weer. De temperatuur liep in de middag al snel op tot boven de dertig graden. 
  2. De minder fysieke gesteldheid en minder adequate voorbereiding van de wandelaars.
  3. Het natsproeien van de wandelaars door de brandweer op de Oosterhoutsedijk in Lent en op de Van Schevichavenstraat in het Nijmeegs stadscentrum. Dit heeft een averechts effect gehad en geschiedde tegen de uitdrukkelijke instructie van de Vierdaagseleiding.
    De tijdelijke afkoeling zorgt voor warmtestuwing in het lijf, want de deelnemer zweet even niet. 
  4. Gebrek aan voorzieningen op de Oosterhoutsedijk. Op dit trajectdeel zijn geen schaduwplekken en te weinig waterpunten. 
  5. Het psychologisch effect. Zien flauw vallen, doet flauw vallen. Bij de spoorbrug, door veel oververmoeide en oververhitte lopers abusievelijk voor de verderop liggende Waalbrug aangezien, vielen ze "bij bosjes" om.
Apart draaiboek voor kwetsbare trajecten?
Het is zinvol om bij extreem weer (hitte, kou, wind, neerslag) voor bepaalde trajectdelen van de Nijmeegse Vierdaagse aparte draaiboeken te hanteren.
Deze aanbeveling doet de Commissie Hermans in haar rapport over de besluitvorming rondom de afgelaste negentigste Nijmeegse Vierdaagse. De onderzoekers spreken over het vastleggen van "meteorologische grenswaarden" voor open parcoursstukken zoals de Oosterhoutsedijk in Lent. Ook op het traject van Beuningen naar Nijmegen, op het einde van de tweede wandeldag ( de Dag van Wijchen) is weinig beschutting.
Het bestuur van de Nijmeegse Vierdaagse krijgt het advies in het vervolg in de protocollen niet alleen rekening te houden met hitte, luchtvochtigheid en smog, maar ook met andere extreme weersinvloeden. De Commissie Hermans geeft het bestuur van de Stichting De4Daagse in overweging de WBGT-richtlijn, zoals die ook in de internationale atletiek geldt, te hanteren.
De WBGT ( Wet Bulb Globe Temperature) is ingevoerd om marathonlopers bij extreme hitte, luchtvochtigheid en smog tegen zichzelf in bescherming te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het de atleet niet meer lukt om het vochtverlies, dat optreedt door zweten, "bij te drinken". In de internationale atletiek geldt dan het advies een evenement af te gelasten, dan wel te verplaatsen naar koelere tijdstippen als de ochtend of de avond.
De onderzoeksgroep zet vraagtekens bij het besluit van de Vierdaagse-leiding om op de fatale dinsdagmiddag van 18 juli in verband met de verwachte hitte ( 33 tot 37 graden) alleen een uitzondering te maken voor de militairen. Die mochten zonder bepakking ( tien kilo) lopen. Burgers werd "slechts" aanbevolen geen rugzakken te dragen. De afstanden werden niet ingekort.
De Vierdaagseleiding krijgt het advies om de deelnemers nog meer dan voorheen te informeren over een reeks zaken, zoals weer, kledingadviezen, voor en tijdens de wandelmarsen. Dit zou kunnen via lichtkranten en sms- bommen: berichten via de mobiele telefoon. Ook wordt het Vierdaagsebestuur op het hart gedrukt te blijven waken over de beheersbaarheid van het aantal deelnemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten