donderdag 8 juni 2017

Meeste schade in dorpen

Bron : De Gelderlander (10-11-2006)
Vrijdag, 10 november 2006 - NIJMEGEN - Ondernemers in dorpen rond Nijmegen zijn het meest gedupeerd door de afgelasting van de Vierdaagse. De ondernemers hadden 38 procent minder omzet.
Die conclusie valt op te maken uit een onderzoeksrapport van de Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. 
Uit het rapport blijkt verder dat de zaken (horeca, detailhandel, taxibranche) in Nijmegen in absolute zin de meeste schade hebben geleden.
De bedrijven die aan het onderzoek meededen, hebben gemiddeld 8500 euro minder omzet gedraaid doordat de Vierdaagseleiding besloot aan het eind van de eerste dag de Vierdaagse af te gelasten. Een gemiddeld Nijmeegs bedrijf zette daardoor 9500 euro minder om; in de negentien dorpen rondom de stad was de omzetderving een stuk lager: 5600 euro. Maar, zeggen de onderzoekers, de klap is hier toch harder aangekomen omdat het om kleinere zaken gaat. Voor de ondernemers in de dorpen heeft de afgelasting meer impact
Enkele ondernemers in de doorkomstdorpen gaven aan in grote problemen te zijn gekomen. Ze hadden grote investeringen gedaan, personeel en materieel gehuurd, voedsel en drank ingekocht; een enorme kostenpost die niet gedekt werd door inkomsten. Een enkeling vreest zelfs voor het voortbestaan van zijn bedrijf.
In Nijmegen is het verlies dat werd geleden relatief kleiner omdat de Vierdaagsefeesten wél doorgingen. De ondernemers in de stad leden het meeste verlies op de vrijdagmiddag, traditioneel het dagdeel waarop de meeste omzet wordt behaald.
Aan het onderzoek deden 184 van de 924 ondervraagden mee. Dat is een respons van 20 procent. Hoewel dat voldoende representatief is, tekenen de onderzoekers aan dat vooral die bedrijven die daadwerkelijk omzetverlies hebben geleden het antwoordformulier hebben teruggestuurd, hetgeen wellicht een vertekend beeld oplevert.
Drie van de vier ondervraagde ondernemers gaven aan dat ze omzetverlies hebben geleden. De verschillen tussen de branches zijn groot.
De detailhandel klaagde het minst; sommige supermarkten gaven aan dat ze juist beter gedraaid hebben dan anders. Verblijfsaccommodaties – hotels en campings – leden het minste omzetverlies; de grootste verliezen deden zich voor in de vervoersbranche.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten