donderdag 8 juni 2017

“Geef Vierdaagseorganisatie meer grip op regio?”

Bron : VierdaagseNijmegen.com
De PvdA-fractie vindt het “onthutsend”dat Nijmegen en de Vierdaagseorganisatie niet meer garanties krijgen over veiligheid op routes búiten de stad.
De Nijmeegse sociaal-democraten stellen dat regiogemeenten waar de Vierdaagse doorheen komt, verplicht moeten worden om rampenplannen en andere regelingen te treffen voor een veiliger wandelparcours. Doen de gemeenten dit niet, dan moet de uiteindelijke consequentie schrappen uit de route zijn, aldus de PvdA.
 
Dat zegt de partij in reactie op de gemeentelijke evaluatie van de ramp-Vierdaagse van afgelopen zomer. Een conclusie daarin luidt dat samenwerking tussen de gemeenten beter moet, maar dat elke gemeente uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid op eigen grondgebied.
Volgens PvdA-raadslid Alard Beck gaat die afspraak niet ver genoeg. Hij wil dat meer dwang uitgeoefend kan worden om her­haling te voorkomen en vindt dat de regiogemeenten op voorhand al meer hun verantwoordelijkheid nemen: “Het is onthutsend te lezen dat van een interregionale afstemming geen sprake was (tijdens de Vierdaagse in 2006, red.) en het evaluatierapport niet verder komt dan de opmerking dat er nu moet worden doorgepakt.”
De PvdA vindt dat met het wandelevenement het imago van de Waalstad in het geding is. Nijmegen mag daarom, zo redeneert de fractie, meer toezeggingen vragen van de buurgemeenten rond de veiligheid. Beck: “Op zijn minst mag je een verplichte samenwerking en navolgen van een “model”-vergunning eisen, maar uit een reactie van burgemeester Ter Horst blijkt dat deze zaken op dit moment niet afdwingbaar zijn. Wij zouden het daarom in dit stadium op prijs stellen als de burgemeester als eerst verantwoordelijke voor de evaluatie, ook een oordeel vraagt aan de colleges van B en W uit het Vierdaagsegebied over de conclusies en aanbevelingen in het rapport.” Burgemeester Guusje ter Horst vindt de schrik van de PvdA voor imagoschade, wat ver gezocht: “Het klopt dat als het misgaat met de Vierdaagse Nijmegen schade oploopt. Maar van de andere kant: als het goed gaat, hebben wij daar weer voordeel van.”
Zij vindt het juist een goede zaak dat elke gemeente zelfstandig verantwoordelijk blijft voor de veiligheid. Zij heeft er ook vertrouwen in dat het geïntensiveerde interregionale overleg waartoe is besloten, ook echt tot een verbetering leidt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten