dinsdag 13 juni 2017

Het weer op de routes, van minuut tot minuut

Het weer-volgsysteem dat meteoroloog Jules Geirnaerdt speciaal voor de Vierdaagse heeft ontwikkeld, stelt de marsleiding in staat de weersomstandigheden op de wandelroutes van minuut tot minuut tot in de details te volgen.

De 43-jarige Geirnaerdt, die als zelfstandig weeradviseur een eigen weerbureau runt in het Zeeuwse Wissenkerke, zet daarvoor drie mobiele weerstations in, die allemaal in staat zijn metingen te doen naar temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, windrichting en -snelheid, neerslag en de hoeveelheid zonnestraling. De drie stations staan in contact met de weercomputer die de Vierdaagsemeteoroloog in de vorm van een laptop bij zich heeft. 24 uur per etmaal
Van de drie weerstations staat er altijd één op Start- en Finishlokatie ‘de Wedren’. Dat station is 24 uur in bedrijf en wordt voortdurend ‘uitgelezen’. De twee andere stations worden op de parcoursen ingezet, op één van de rustplaatsen of op een andere, vooraf bepaalde lokatie. De mobiele weerstations werken op accu’s en zijn direct via Internet te raadplegen. Ze worden bediend door deskundige vrijwilligers die Geirnaerdt daarvoor heeft geselecteerd.

Weerbulletin
“Vanaf 16 juli beginnen de weermetingen vanaf 03.00 uur in de ochtend. De meetgegevens vormen de basis voor weersverwachtingen, die ik op gezette tijden doorgeef aan de marsleiding, al dan niet voorzien van adviezen. Dagelijks te beginnen om 04.00 uur en dan steeds om de vier uur geven we een weerbulletin uit. Dat wordt gepubliceerd op de website, op het grote scherm op de Wedren en op andere plaatsen. Ook is er elke dag een weerpraatje op de schermen te zien”, aldus Geirnaerdt.

Analyseren
Dagelijks is hij tussen elf uur en half twaalf present bij het weeradviesoverleg, waaraan ook de Medische Dienst van DE 4DAAGSE en de marsleiding deelnemen. “We bekijken dan de actuele stand van zaken, maar kijken ook vooruit naar de weersverwachtingen voor de volgende dag en de dagen daarna. Die procedure herhaalt zich tussen vijf uur en half zes ’s middags. Het is mijn taak gevraagd en ongevraagd advies te geven bij het weer dat verwacht wordt. Daarnaast analyseer en interpreteer ik de weergegevens die voortkomen uit de weerstations.”

Weersextremen
Belangrijke leidraad in het werk van de Vierdaagsemeteoroloog is het Draaiboek Weersextremen 2007, dat voorziet in situaties als het bijzonder warm, koud of nat wordt tijdens de Vierdaagse.
Jules Geirnaerdt: “Naast ons eigen systeem kunnen we ook nog terugvallen op gegevens die bij het KNMI voorhanden zijn en die gebaseerd zijn op computermodellen en satellietgegevens. Wij maken zelf de analyses en het weeradviesteam adviseert de marsleiding over eventueel te nemen maatregelen. Ook in die maatregelen voorziet het Draaiboek Weersextremen.”

Jules Geirnaerdt werkt met volle overtuiging en groot enthousiasme aan zijn weer-volgsysteem. “Als het voor de Vierdaagse werkt, dan kan het namelijk ook worden ingezet bij andere (meerdaagse) sportevenementen. Dat maakt het interessant voor mij als professioneel meteoroloog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten