woensdag 7 juni 2017

Toespraak vice-voorzitter Francien van der Heuvel tijdens Reunie 2006

Wandelvrienden, geachte aanwezigen,
Namens de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse heet ik u van harte welkom hier in Beverwijk. Een speciaal woord van welkom voor de leden van de reüniecommissie de heer Ton Swart en mevrouw Margriet Sponselee. Tevens voor de burgemeester van Beverwijk, de heer Weterings en de afgevaardigde van het bestuur van de K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland en van de Stichting DE 4DAAGSE, de heer Ab Schreurs.
Ik sta hier in mijn functie als vice-voorzitter van uw vereniging. Eigenlijk had uw voorzitter, de heer Henny Sackers, hier moeten staan, maar helaas is hij verhinderd. Ik kom daar straks nog op terug.
En dan de 90ste Vierdaagse in 2006: het begon zo mooi, het eindigde zo abrupt. ‘Ga op weg’, luidde het motto van de 45ste Vierdaagse Kerkdienst op zondagochtend in de Grote of St. Stephanskerk in Nijmegen. Dominee Boon en pastoor Jacobs gingen voor in een inspirerende kerkdienst, die opgeluisterd werd door het Parnassuskoor en het Mediorenkoor. Een aantal van u was bij deze viering aanwezig.
Daarna de Vierdaagsemaandag: het was al vroeg heel druk bij het aanmelden op de Wedren. De wachtrijen waren lang, maar dat geeft weer meteen de mogelijkheid om een praatje te maken met andere wachtende wandelaars. Dan het bekende plastic tasje dat we kregen met daarin onder meer het Vierdaagsemagazine. Na een absentie van enkele jaren, was hierin weer een pagina opgenomen met informatie over onze vereniging. Bestuurslid Vicky Delaney had hiervoor zorg gedragen.
Na het melden werden we verrast met een mooie en praktische rugzak. Dit was het cadeau van de Stichting DE 4DAAGSE  aan de wandelaars ter gelegenheid van de 90ste Vierdaagse. Zoals iedere Vierdaagsemaandag was ook deze dag weer een feest van oude bekenden ontmoeten. Lekker over de Wedren of door de stad wandelen, handjes schudden, een praatje maken; het was weer zover, het was feest.
’s Middags gingen onze leden massaal naar het Kolpinghuis. Enerzijds om kaarten op te halen voor de Vlaggenparade, anderzijds om de Ledenvergadering bij te wonen. Een kleine 200 leden was aanwezig bij de Ledenvergadering ‘nieuwe stijl’. Doordat de jaarvergadering al op 8 april was gehouden, was er nu ruimte voor een serieuze doch wat luchtiger vergadering. Voorzitter Henny Sackers opende de vergadering en kondigde, onder grote hilariteit, aan dat het de komende week niet zou gaan regenen. Algemeen manager de heer Wim Jansen gaf ons de primeur van het besluit van een overleg van die ochtend: “Morgen worden de gewone, reglementaire afstanden gelopen. Er is op dit moment geen reden tot aanpassing hiervan.” Het luide applaus vanuit de vergadering maakte duidelijk dat men het hier volledig mee eens was.
Omdat onze vereniging dit jaar 55 jaar bestaat, werd alle aanwezigen een drankje aangeboden en werd er een toost uitgebracht op onze vereniging en op de Vierdaagse. Na de vergadering ging uw bestuur meteen naar het Goffertstadion om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Aan uw bestuur was de eer gegeven om ter gelegenheid van de 90ste Vierdaagse de Vierdaagsevlag het stadion binnen te dragen en daarna te hijsen. Maar om dit netjes te kunnen doen, moest er eerst geoefend worden. Frans Leijtens en Vicky Delaney waren hiervoor reeds vanaf 14.00 uur aanwezig en de andere bestuursleden vanaf ongeveer 16.00 uur. Ik vond het overigens ook heel leuk om ook deze kant van de Vierdaagse eens mee te maken. Ook een groot artiest als Lee Towers is daar ’s middags aan het oefenen.
Na enig oefenen slaagden ook wij erin om netjes in de maat te lopen en de vlag binnen te dragen. Wat waren wij trots, toen we ’s avonds de vlag in een vol stadion naar binnen droegen. Het doet iets met je, als je op de grasmat staat in een stadion vol met Vierdaagse-aanhangers en een, zo niet de mooiste, vlag in je handen hebt. Onder aanvoering van onze kapitein Frans Leijtens voerden wij onze taak uit.
Hierna mochten we er allen getuige van zijn dat de heer Wim Jansen koninklijk onderscheiden werd door de burgemeester van Nijmegen. Een zeer verdiende benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
En dan de eerste wandeldag… Het was heet, zeer heet, maar dat was het eigenlijk al enkele weken. Onderweg was het als vanouds gezellig. ’s Morgens door de Via Begonia in Lent, dan Bemmel, zoals altijd opgeluisterd door Zwitserse muziek, Elst met de traditionele koffie bij het gemeentehuis en even verder het toastje van Heinz. Valburg met zijn discotheek, Slijk-Ewijk, Oosterhout en dan de dijk. De vijf kilometer lange dijk van Oosterhout naar Lent. En hier sloeg het noodlot toe.
Oververhitting, vermoeidheid, te weinig voorzorgsmaatregelen van de zijde van de wandelaars, wat de oorzaak ook moge zijn, feit is dat het later op die middag mis ging. Wandelaars vielen flauw, sommigen moesten gereanimeerd worden. Ambulances konden er met moeite door. Het wandelfeest liep uit op een drama dat niemand gewenst en voorzien had.
’s Avonds was er dan ook een spoedoverleg tussen het bestuur van de Vierdaagse, de burgemeester van Nijmegen en vertegenwoordigers van de hulpdiensten. Ondanks het zoeken naar oplossingen, het Vierdaagsebestuur heeft onder andere geopperd om de tweede dag niet te lopen en de derde en vierde dag aan te passen, kon de hulpverlening niet gegarandeerd worden.
Het Vierdaagsebestuur heeft daarop het moeilijke, doch moedige besluit genomen om de Vierdaagse af te gelasten. Een besluit waarop niemand was voorbereid, maar het kon niet anders.
Gelukkig heeft het merendeel van de wandelaars dit besluit gerespecteerd. Het deed zeer, heel zeer, maar het was ook mooi dat de wandelaars die op woensdag naar de Wedren waren gekomen elkaar troostten en dat het verdriet gezamenlijk verwerkt werd. Het motto ‘één voor allen, allen voor één’ werd nu wel heel voelbaar in de praktijk gebracht.
Helaas zijn er altijd uitzonderingen en het heeft mij en uw gehele bestuur veel pijn gedaan dat het bestuur van de Vierdaagse en in het bijzonder de heer Wim Jansen zo zijn aangevallen in de media door een klein aantal wandelaars.
Het stichtingsbestuur, dat het gehele jaar hard aan het werk is om de wandelaars een fijne wandelweek te bezorgen en alles zo goed mogelijk te regelen. Na de problemen rondom limitering van het aantal deelnemers en de aanklacht bij de Commissie Gelijke Behandeling, nu een afgelasting.
En dan te bedenken dat het allemaal vrijwilligerswerk is. Uw bestuur heeft daarom namens u allen een brief ter bemoediging gestuurd aan het stichtingsbestuur.
De reden dat ik vandaag als vice-voorzitter tot u spreek in plaats van onze voorzitter Henny Sackers is dat de bestuursleden van de Stichting DE 4DAAGSE vandaag gehoord worden door de Commissie Hermans. Zoals u wellicht weet onderzoekt deze commissie de gang van zaken rondom deze Vierdaagse.
Het spijt Henny Sackers heel erg dat hij hier niet aanwezig kan zijn, maar hij kan hier helaas niets aan doen. Om onze steun te betuigen aan Henny en aan de overige leden van het Vierdaagsebestuur, hebben wij een grote ansichtkaart gekocht waarop u in de loop van de dag uw naam kunt zetten. Wij sturen hem dan morgen op.
Ik wil besluiten met een gedichtje van mevrouw Paulina Lauterslager, bij velen ook bekend als de Moeder van de Vierdaagse.
Overmacht!
Wie had het verwacht
Dat de zon ons zo erg tartte
En het legioen danig verwarde
Waren jullie altijd reeds kanjers
Nu zijn voor mij ook de afvallers door overmacht kanjers
Veel heb ik aan jullie gedacht
Kon evenwel niets doen
Het was overmacht.
Dit gedicht maakte deel uit van een brief van drie kantjes wat aangeeft hoezeer het haar aan het hart gaat dat zij hier vandaag niet bij kan zijn.
Rest mij nog u een plezierige dag toe te wensen in Beverwijk en dan mag ik nu het woord geven aan één van de organisatoren van deze dag, Ton Swart. Dank voor uw aandacht.
Francien van der Heuvel
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten