zondag 18 juni 2017

Uitgekozen voor de proef met de veterchip

Zowel mijn broer als ik zijn één van de 7.500 deelnemers die zijn uitgekozen voor de Proef met de veterchip tijdens Vierdaagse.
Op 26 juni 2008 ontvingen wij de volgende mail:
Beste deelnemer,
Zoals u wellicht al heeft gelezen in mijn weblog of in de dagbladen, heeft de organisatie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen besloten een proef te doen tijdens de 92ste Vierdaagse door via een chip 7.500 deelnemers te monitoren.
Deze proef komt tot stand met behulp van het MIDAS-project dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie en waaraan organisaties uit zes verschillende landen meewerken. Uit Nederland zijn Sportkoepel NOC*NSF en IT bedrijf CapGemini betrokken. Daarnaast wordt in Nederland samengewerkt met de Nijmeegse bedrijven InterNLnet en Championchip en met SmartPosition uit Utrecht. Meer informatie over het Midasproject kunt u vinden op:
http://www.ist-midas.org
http://youtube.com/watch?v=yulUmlVH8Jc&feature=related
Wij hebben u geselecteerd als één van die deelnemers en wij willen u dan ook verzoeken met deze proef mee te werken.
Waarom deze proef?
De reden om deze proef uit te voeren is dat wij willen onderzoeken op welke wijze moderne technologieën kunnen bijdragen aan de veiligheid en de beleving van de deelnemers aan de Vierdaagse. In het kader van de veiligheid zijn wij in staat om in de gaten te houden waar grote groepen deelnemers zich op het parcours bevinden en kunnen we bijvoorbeeld op basis daarvan de controleposten informeren over de te verwachte drukte. Ook kunnen wij extra hulpdiensten op tijd inschakelen wanneer dit vereist is bij een bepaald knelpunt op het parcours.
U als deelnemer kunt op het einde van de dag het verloop van uw wandeling terugzien via internet. Ook kunt u aan achterblijvers de gelegenheid geven om “live” te kijken welk gedeelte van het parcours u al heeft afgelegd.
Wat wordt van u verwacht?
Kort voor de Vierdaagse ontvangt u per post een zogenaamde veterchip en aanvullende informatie. De chip dient u aan de veter van uw schoen te bevestigen, alleen dan is deze bruikbaar voor de proef. De chip wordt bij de start en finish en op een aantal andere punten uitgelezen. U hoeft daarvoor niets te doen. Door het lopen over speciaal daarvoor aangelegde matten wordt uw chip geregistreerd. De matten kunt u niet missen, alle deelnemers worden over de matten geleid. Deze veterchips zijn al talloze malen ingezet bij evenementen en wij kunnen u dan ook verzekeren dat u geen enkele overlast van de chip zult ondervinden. De informatie die wij krijgen van uw chip wordt niet gebruikt om controles voor wat betreft uw persoonlijke deelname uit te voeren, de gewone controleposten zijn dan ook de enige methode om aan te tonen dat u het volledige parcours heeft afgelegd. Wij verzekeren u daarnaast dat uw privacy op geen enkele wijze zal worden aangetast en respecteren daarbij de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
In het kader van de zorg voor ons milieu verzoeken wij u de chip op de laatste dag na uw aankomst in speciaal daarvoor bestemde tonnen op de finish locatie te deponeren, wij kunnen de chips daarna hergebruiken.
Namens Stichting DE 4DAAGSE dank ik u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname. Samen met u werken we verder aan de ontwikkeling van ons fantastische evenement!
Met vriendelijke groet,
Johan Willemstein
voorzitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten