donderdag 8 juni 2017

Vierdaagsenieuwtjes

Bron : www.goudenkruisdragers.nl  
Aanmeldtijden op maandag verruimd

Op de bevestigingskaart die iedereen na geaccepteerde inschrijving zal ontvangen, wordt bekend gemaakt dat de aanmeldtijd op maandag 16 juli 2007 zal worden verruimd van ’s ochtend 09.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Tot en met 2006 sloten de aanmeldbureaus onverbiddelijk om 17.00 uur. Tegelijk heeft zich inmiddels al twee achtereenvolgende jaren op de maandag voor de Vierdaagse een ‘verkeersinfarct’ rondom de stad Nijmegen voorgedaan, waardoor veel wandelaars (die per auto naar Nijmegen kwamen) in nauwelijks op te lossen files terechtkwamen. Los van het feit dat de gemeente Nijmegen hard werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor de Vierdaagse, dat onder meer in nieuwe en goede transferia voorziet, en het feit dat op termijn een nieuwe Waalbrug zal worden aangelegd, wordt de wandelaars voor 2007 de gelegenheid geboden om tot 20.00 uur de aanmeldformaliteiten te vervullen. Dat dit betekent dat kaartjes voor de Vlaggenparade dan niet meer beschikbaar zijn, moge logisch zijn.

In 2008 al op zondag aanmelden?

In verband met de problematiek van de enorme verkeersdrukte in en rond Nijmegen op de maandag voorafgaand aan de Vierdaagse, studeert het Vierdaagsebestuur op de mogelijkheid om de wandelaar nog verder tegemoet te komen. Voor 2008 kan dit tot gevolg hebben dat de aanmelding al mogelijk wordt vanaf de zondag voorafgaand aan de Vierdaagse. Er wordt (nu al) hard gewerkt aan de voorbereidingen om voor 2008 mogelijk te maken dat bijvoorbeeld de deelnemers die woonachtig zijn in Nijmegen of de omgeving, of die bijvoorbeeld al daarvoor neerstreken op hun tijdelijke adressen, vanaf zondag 13.00 uur de aanmelding te realiseren. Dit betekent dat ernaar wordt gestreefd de Start- en Finishlocatie in 2008 al vanaf zondagmiddag volledig ter beschikking te stellen aan de wandelaars. Op dit moment wordt onderzocht of de honderden vrijwilligers in voldoende mate de bereidheid hebben om hun werkzaamheden met een dag uit te breiden.
Vlaggenparade naar de zondagavond?

Tegelijk met de plannen om voor 2008 de mogelijkheid tot aanmelden te vervroegen, wordt ook bekeken of de officiële openingsceremonie vanaf 2008 in plaats van op de altijd toch wat hectische maandagavond, kan worden verschoven naar de zondagavond. Dit zou voor veel wandelaars reden kunnen zijn om (ook eens) naar de Vlaggenparade te gaan, omdat zij de daaropvolgende ochtend niet vroeg op behoeven te staan, om te starten. Tegelijk biedt het de organisatie mogelijkheden de aanvangstijd van de Vlaggenparade iets te verlaten, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt om in de creatieve vormgeving van de openingsshow gebruik te maken van de invallende duisternis.

Routewijzigingen

Op dit moment (februari 2007) zijn er geen routewijzigingen te melden. Dit houdt in dat de voor 2006 voorziene wijziging op de 2e dag (voor alle afstanden) in 2007 haar effect zal krijgen. Deze (vorig jaar al aangekondigde) wijziging heeft te maken met de verstopte doorkomst in 2005 op woensdagmiddag in de straten van de Nijmeegse binnenstad (In de Betouwstraat en Van Welderenstraat). De route, zoals voorzien voor 2006, verloopt in 2007 na de Hezelpoort in Nijmegen linksaf, via de Waalkade naar de Voerweg (lelijke kuitenbijter), linksaf naar Hertogstraat, rechtsaf Van Broeckhuijsenstraat en dan linksaf richting Wedren. De al eerder aangekondigde wijziging bij het Sluiscomplex in Weurt (die ertoe leidt dat alle afstanden in plaats van over de sluisbrug, via een noodbrug over het Maas- en Waalkanaal zullen lopen) zal in 2007 op de 2e dag blijken. Rijkswaterstaat is de omvangrijke werkzaamheden aan het sluiscomplex in januari 2007 begonnen.

Over die tweede dag ging enige tijd het sterke gerucht dat de route in Beuningen zou worden verlegd. Het leidde zelfs tot diverse brieven, zoals iedere routewijziging tot commotie leidt, maar de route door Beuningen blijft ongewijzigd.
Commissie Gelijke Behandeling

En dan is toch in de reglementen een begin gemaakt met de uitvoering van de gevolgen van de langslepende zaak die wandelaar Van der Meer uit Sneek aanhangig had gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling. Met ingang van 2007 zal de kalenderleeftijd waarop mannen en vrouwen van de 40 km terug mogen naar de 30 km, gefaseerd gelijk worden getrokken. Uiteindelijk zullen mannen en vrouwen op dezelfde leeftijd (als zij dat willen) voor de medaille dagelijks dertig km mogen wandelen. Voor de precieze details wordt hier volstaan met te verwijzen naar de gegevens op de website van de Vierdaagse.

2007 wordt (ook) het jaar van de Arbonormen voor de Vierdaagse vrijwilligers

Wij staan als wandelaars misschien daarbij niet zo stil, maar de ruim zeshonderd vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles goed is geregeld, worden (ook) wettelijk beschermd. De Arbo-normen (Arbeidsomstandigheden wet) gelden, in beperkte mate ook voor vrijwilligers in de sport. Gewaarschuwd door de gebeurtenissen van 2006, heeft het Vierdaagsebestuur niet alleen de belangen van de wandelaar nog eens heel goed onder de loep genomen, maar ook de eigen organisatie is niet vergeten. Voor 2007 zullen bijvoorbeeld op het gebied van werk- en rusttijden en persoonlijke veiligheid, alle vrijwilligers nadrukkelijk worden geïnstrueerd en (waar nodig) worden beschermd. Zo mogen de mensen die ’s morgens vroeg verantwoordelijk zijn voor de start (ook voor vrijwilligers gelden de uren tot 06.00 uur als ‘nachtdienst’) niet meer voor de Vierdaagse werken totdat zij voldoende zijn uitgerust. Het is natuurlijk de kunst dit allemaal zo te regelen dat de wandelaar daarvan niets merkt.

Deskundigen toegevoegd aan de organisatie

Via de media hebt u wellicht al vernomen dat niemand een herhaling van de gebeurtenissen van 2006 wil. Talrijke maatregelen zijn inmiddels genomen en veel andere zijn in voorbereiding. Om te voorkomen dat de media opnieuw de kans krijgen de gevolgen van al dan niet adequate weersvoorspellingen aan de organisatie tegen te werpen, is een speciaal weer-adviesteam samengesteld. Het team bestaat uit de meteoroloog Jules Geirnaert (bekend van radio 2), de inspanningsfysiologe Maria Hopman (Radboud Universiteit Nijmegen), de sportpsycholoog Rico Schuijers (bekend door zijn begeleiding van diverse topsporters en olympische sportploegen) en de deskundige op het gebied van crisiscommunicatie Erik Lagerweij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten