dinsdag 6 juni 2017

Bestuur Vierdaagse laat extern onderzoek doen

Bron : www.4daagse.nl
Persbericht 2006.26
Nijmegen, 24 juli 2006.

Er komt een onafhankelijk, extern onderzoek naar de besluitvorming van de Vierdaagseleiding rond de gebeurtenissen op eerste dag van de 90ste Vierdaagse. Daartoe heeft het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE besloten.
Het onderzoek komt onder leiding te staan van drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans. De heer Hermans is thans voorzitter van het hoofdbestuur MKB Nederland. Hij was onder meer minister in het kabinet Kok-II. Hij was Commissaris van de Koningin in Friesland, was voorzitter van de onderzoekscommissie naar de Betuwelijn en zat namens de VVD dertien jaar in de Tweede Kamer. De heer Hermans kent de Vierdaagse onder meer uit de periode dat hij in Nijmegen studeerde en in de Nijmeegse gemeenteraad zat. Hij heeft de Vierdaagse zelf tweemaal gelopen.
De heer Hermans is gevraagd een commissie te formeren en onderzoek te doen naar de besluitvorming op maandag 17 juli om geen aanvullende maatregelen, zoals verkorting van de afstanden en/of vervroeging van de starttijd, te treffen. Daarbij zal het onderzoek zich ook richten op werkwijze, procedures en protocollen binnen Stichting de 4daagse om van daaruit te komen tot duidelijke aanbevelingen. De onderzoeksopdracht is ruim geformuleerd en er zijn geen voorwaarden vooraf aan gesteld.
Commissievoorzitter Hermans zal zelf de samenstelling van zijn commissie bepalen. Daarbij valt te denken aan deskundigen op gebieden zoals inspanningsfysiologie, meteorologie, besluitvorming/organisatiekunde en crisiscoördinatie.
Het is de bedoeling dat het onderzoek begin oktober 2006 gereed zal zijn. Het onderzoeksrapport zal openbaar worden gepresenteerd. Het onderzoek staat los van het onderzoek dat door gemeente Nijmegen wordt uitgevoerd en van het oriënterende onderzoek van het Openbaar Ministerie.
Einde persbericht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten