dinsdag 6 juni 2017

Schaduwteam voor onderzoek Vierdaagse

Bron : Nieuwsbrief VierdaagseNijmegen.com
Het onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de Wandelvierdaagse zal op de voet worden gevolgd door een team van externe experts.

Het toetsteam moet "maximale zorgvuldigheid en objectiviteit" garanderen van de studie die burgemeester Ter Horst heeft aangekondigd naar de Vierdaagse. Die werd dit jaar afgelast na de eerste wandeldag, nadat bij extreme hitte deelnemers waren overleden.
Het schaduwteam bestaat uit vier deskundigen van buiten de regio Gelderland- Zuid. Onder meer Rotterdams gemeentesecretaris Van Gils, Gunther Moor ( directeur Stichting Maatschappij en Politie) en Van Lochem ( voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) zijn van de partij.
Behalve op het besluit om de mars af te lasten, is het onderzoek gericht op het optreden van de hulpdiensten en de gemeente. Een vraag die beantwoord moet worden, luidt: wat was anders dan in 2003, toen wel tot inkorten van de mars werd besloten?
De voorbereiding op eventuele calamiteiten zal eveneens nauwgezet onder de loep worden genomen, net als de wijze waarop de diverse ( hulp-) organisaties hebben samengewerkt.
Het is de bedoeling om te komen tot eventuele nieuwe aanbevelingen voor de toekomst.
In het onderzoeksteam zitten, naast gemeenteambtenaren, ook vertegenwoordigers van politie, brandweer, rampenbestrijding en Vierdaagseorganisatie. Onderzoeksleider is gemeentesecretaris Eringa. Het eindrapport moet rond 1 oktober klaar zijn.
De Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen laat een apart onderzoek doen naar het eigen functioneren onder leiding van MKB- voorman Loek Hermans. Deze studie is naar verwachting 7 oktober gereed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten