zondag 11 juni 2017

Wordt de Vierdaagse bedreigd door strengere regels natuurbescherming?

Bron : www.goudenkruisdragers.nl (19 maart 2007)
Begin maart heeft de heer Atsma, lid van de Tweede Kamer, kamervragen gesteld aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waarin hij ‘spijkerharde garanties’ vroeg om het voortbestaan van onder meer de Vierdaagse zeker te stellen. Veel media hebben hieraan aandacht besteed. Waarover gaat het?

Het ministerie is bezig een Europese richtlijn te implementeren, wat ertoe heeft geleid dat over de honderd gebieden in Nederland officieel zijn aangewezen als ‘Natura-2000 gebied’. Dit zijn gebieden waar straks strenge regels gaan gelden. Iemand die wil opkomen voor de belangen van een zeldzaam kikkertje, een bijzondere vogel of een prachtige bloem, kan straks een evenement als de Elfstedentocht of onze Vierdaagse compleet dwarsbomen. Vanuit de agrarische sector zijn al veel bezwaren gekomen, maar ook het bedrijfsleven heeft zich inmiddels geroerd.
Voor de Vierdaagse lijkt het op het eerste gezicht mee te vallen. Op dit moment hebben we de parcoursen te maken met drie zogenaamde Habitatgebieden en twee zogenaamde Vogelrichtlijngebieden. Zogenaamde ‘Wetlands’, natte gebieden, zijn niet rond het Vierdaagsegebied te vinden. Het Vierdaagseparcours op de eerste dag (weer die Oosterhoutsedijk) schampt langs een deel van het Vogelrichtlijngebied ‘Waal’ (gebied 15) en op de derde dag (Zwarteweg) voert het 40 en 50 km parcours pal langs het Habitatgebied ‘St. Jansberg’ (gebied 138). Bij de overige, huidig aangewezen Natura 2000-gebieden (zoals De Bruuk, Gelderse Poort) blijft de Vierdaagse uit de buurt. Het ziet er dus niet naar uit dat de Vierdaagse in de problemen zal komen zodra de nieuwe wetgeving gereed zal zijn.

Wel heeft de minister het voornemen nog zestig nieuwe gebieden aan te wijzen. Daaronder zouden de Wychense en Hatertse vennen kunnen vallen, en daar loopt het parcours op de tweede en vierde dag wel doorheen. Maar zolang daarover alleen maar geruchten gaan, is het weinig zinvol daarover op voorhand te speculeren. Vanuit het Vierdaagsebestuur wordt de kwestie nauwlettend gevolgd en wacht men de antwoorden van de minister op de vragen van de heer Atsma ‘met belangstelling af

Geen opmerkingen:

Een reactie posten