woensdag 7 juni 2017

Vierdaagseleiding sluit op voorhand aan op aanbevelingen Commissie Hermans

Bron : Persbericht 3-10-2006 www.4daagse.nl
Maatregelen maken Vierdaagse veiliger Voor een veiliger verloop van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen heeft de organisatie op voorhand maatregelen genomen, die nauw aansluiten bij de aanbevelingen die de onderzoekscommissie onder leiding van drs. Loek Hermans doet. Uit het rapport dat de onafhankelijke en externe Commissie Hermans op verzoek van Stichting DE 4DAAGSE heeft opgesteld, blijkt dat de Vierdaagseleiding geen blaam treft voor de gebeurtenissen op de eerste dag van de 90ste Vierdaagse in juli van dit jaar. Op die snikhete dag kwam een flink aantal wandelaars door een combinatie van factoren in de problemen en hadden medische hulp nodig. De Vierdaagse werd afgelast.
In een eerste reactie op het verschijnen van het 88 pagina’s tellende rapport van de Commissie Hermans, kondigde algemeen manager Wim Jansen van Stichting DE 4DAAGSE een zestal maatregelen aan die bijdragen aan het voorkomen van herhaling van de gebeurtenissen op 18 juli. De maatregelen komen voort uit de evaluaties die de organisatie zelf heeft gehouden, maar sluiten nauw aan bij de 12 aanbevelingen die de Commissie Hermans heeft gedaan voor een veiliger verloop van de Vierdaagse.

Professionele meteoroloog
Zo gaat de Vierdaagse in het vervolg gebruik maken van een professioneel Meteorologisch Instituut, waarvoor de contacten inmiddels gelegd zijn. Daarnaast zal een professionele meteoroloog deel gaan uitmaken van het Uitvoerend Comité van de Vierdaagse.
Er komt ook een breed geformeerd team dat de Vierdaagseleiding tijdens en voorafgaand aan het evenement dagelijks gaat adviseren over eventueel extra te nemen maatregelen. Welke disciplines in dat team vertegenwoordigd zullen zijn, is nog onderwerp van studie.

Parcours wijzigen
Voor moeilijke delen in de parcoursen van de Vierdaagse, wordt andermaal naar alternatieven gezocht. “Zoals de Oosterhoutsedijk”, aldus de algemeen manager in zijn reactie. “We hebben daar al vaker naar gekeken. Er waren tot nu toe geen geschikte alternatieven. Maar met de verdere ontwikkeling van de Waalsprong bieden zich misschien op korte termijn toch mogelijkheden aan.”

Verfrissingspunten
Er komen meer verfrissingspunten, naast de reeds bestaande officiële rustplaatsen en andere faciliteiten. De verfrissingspunten, waar wandelaars ondermeer van water kunnen worden voorzien, worden ingericht op de kwetsbare delen van de parcoursen en zullen, net als de bestaande rustplaatsen, worden aangegeven op de routekaarten.

Parcoursstewards
Met ingang van 2007 zullen er parcoursstewards op kwetsbare delen van de route te vinden zijn. Snel en flexibel in te zetten teams zullen op die lastige trajecten een sleutelfunctie vervullen bij de informatie uitwisseling naar de Vierdaagseleiding toe en naar de wandelaar toe. “Ook gaan we op de route werken met lichtkranten en/of screens om wandelaars ook tijdens de wandeldag beter te kunnen bereiken”, kondigde algemeen manager Wim Jansen aan.
30 km inkorten
Ook de mogelijkheden om bij extreme weersomstandigheden de routes in te korten, worden uitgebreid. Waar tot nu toe het inkorten van de afstanden alleen gold voor de 50 en 40 km afstand (50 wordt 40, 40 wordt 30), zal nu ook de 30 km afstand een kortere variant krijgen. Omdat het technisch onmogelijk is daar in alle gevallen een 20 km alternatief voor te vinden, wordt voor deze afstand een combinatie gezocht van afstand inkorten en vroeger starten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten