woensdag 7 juni 2017

Vierdaagseleiding aan de slag met verbeterpunten Commissie Hermans

Bron : Persbericht 3-10-2006 www.4daagse.nl
 
‘Dit mag nooit meer gebeuren’ “Wij zijn blij met het rapport van de Commissie Hermans. We gaan het zorgvuldig bestuderen en gaan aan de slag met de gegeven aanbevelingen en verbeterpunten. Uitgangspunt voor ons als Vierdaagseleiding en voor alle andere ruim 600 vrijwilligers die ieder jaar voor tienduizenden wandelaars klaar staan, is dat wat dit jaar gebeurd is, nooit meer mag gebeuren. We richten onze blik nu op de toekomst.”
Hoewel het rapport van de Commissie Hermans te omvangrijk en te gedetailleerd is om er in een paar dagen tijd grondig kennis van te nemen, reageerde algemeen manager Wim Jansen van Stichting DE 4DAAGSE zonder enige terughoudendheid positief op de conclusies en aanbevelingen die drs. L. Hermans en zijn vijf medecommissieleden in hun onderzoeksrapport hebben gedaan.
Protocollen aanscherpen
“Wij zijn geschrokken van wat er tijdens de 90ste Vierdaagse allemaal gebeurd is”, aldus Jansen. “Wij stellen bij het organiseren van de Vierdaagse altijd de veiligheid en het welzijn van onze wandelaars voorop.Ook dit jaar is dat ons uitgangspunt geweest.
Ondanks dat zijn veel wandelaars in de problemen gekomen. Dat mag zich nooit meer herhalen.”
“De commissie concludeert dat wij conform onze protocollen gehandeld hebben. Maar de vraag is dan: volstaan die protocollen, ook bij extreme weersomstandigheden?”, vroeg Jansen zich af. “Wij – en met ons alle vergunningverlenende instanties - dachten van wel, de werkelijkheid bleek anders. Ik kan u verzekeren dat wij hardhandig wakker zijn geschud en dat wij onze protocollen zullen aanscherpen en naar aanleiding daarvan maatregelen zullen treffen.”
Kritische noten
De Commissie Hermans kraakt in zijn rapport kritische noten over de communicatie tussen de Vierdaagseleiding en de wandelaars. “Gebleken is dat onze informatie vooraf over veiligheid en tips bij extreme weersomstandigheden niet voldoende overkomt. Al sinds jaar en dag is die informatie te lezen in onze Infobrochure die wij in mei verzenden en in de Almanak die alle wandelaars voor aanvang van de Vierdaagse krijgen. Informatie die ook te vinden is op onze website gedurende de hele periode voorafgaand aan de Vierdaagse. Tijdens de Vierdaagse zelf wordt die informatie gegeven op de screens op de start/finishlokatie, via de mensen in de bureau’s en bovendien via de controleurs op het parcours.
De les is echter dat de hoeveelheid informatie om een herschikking vraagt. Het is aan ons de taak om ervoor te zorgen dat deze informatie ook daadwerkelijk de wandelaar bereikt. Zodoende proberen we de wandelaar zoveel mogelijk informatie te geven zodat hij of zij tijdens de tocht zelf kan beslissen door te gaan of te stoppen.”

Gretigheid
Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE ziet in het rapport van de Commissie Hermans een uitdaging om van de aanbevelingen te leren en er volgend jaar -van 17 tot en met 20 juli- een geslaagde 91ste editie van de Vierdaagse van te maken.
“Wij zijn u en uw commissieleden zeer erkentelijk voor het onderzoek waarmee u in kort tijdsbestek een aantal voor ons zeer waardevolle leermomenten en aanbevelingen op een rijtje heeft gezet”, verwoordde Wim Jansen de gretigheid waarmee de Vierdaagseorganistie de draad weer wil oppakken. “Aan de hand van uw rapportage kunnen wij werken aan de verdere professionalisering van onze organisatie.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten